Festa e Shën Gjergjit

Festa e Shën Gjergjit me 6 Maj në Kosovë, Baba i Bokës në Gjakovë organizohet pranë tyrbeve, në prani të të cilave prehen apo theren qengja, duke kërkuar nga Zoti mirësi në këmbim të flijimit.

Dita e Shën Gjergjit festohet për t’a përjetuar ndaljen e dimrit dhe ardhjen e stinës së verës.

Sipas traditës së lashtë, Ditën e Shën Gjergjit duhet zgjuar herët në mëngjes, të shkohet rreth lumit për të marrë degë të gjelbëruara shelgu, pastaj shkohet te mulliri dhe tek lugu i mullirit të lahën degët e shelgut dhe të sillën degët në shtëpi etj. Një festë me plot rite tradicionale.

Karakterizohet me lojëra të shumta, me fluks të madh të festuasve në fusha të gjëra, pranë tyrbeve, apo ndonjë vendbanimi të lashtë etj.

Disa komunitete madje ofrojnë edhe lojëra, cirkuse dhe dëfrime.

The feast of St. George on May 6, in Kosovo, Baba i Bokës in Gjakova is organized near the shrines, in the presence of the crowd many lambs are slaughtered, asking God for goodness in exchange for the sacrifice.

Saint George’s Day is celebrated to celebrate the end of winter and arrival of summer.

According to the old custom, on St. George’s Day one should wake up early in the morning, and go around the river to collect green willow twigs, then to the mill and to the mill trough to wash the willow branches and bring the branches home etc.

A celebration full of traditional rites. It is categorized with numerous games, with a large flow of celebrants in wide fields, near holy sites or some ancient settlement etc.

Some communities even offer games, circuses and other entertainment.